English Camp Tour
EASY & FUN

โปรแกรม Class กลุ่ม ราคาพิเศษ ( 5-7 คน )


Promotion เดือน พฤศจิกายน 2557 

โปรแกรม Class กลุ่ม

*** เปิด class ใหม่ สาขาเซนต์คาเบรียล (ซอยสามเสน 9 ) 
***

ตารางเปิดเรียน พฤศจิกายน 2557 

- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนพฤศจิกายน 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียน

Speaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
15 พ.ย.57


 
   เสาร์   


 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว 
จบ 31 ม.ค.58


 

ราคาพิเศษ
5,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันเสาร์,  (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

***
 เดือน พฤศจิกายน เรียนวันที่ 15 , 22 และ 29 
      
     เดือน ธันวาคม  เรียนวันที่ 6 , 13 และ 20

     
เดือน มกราคม 2558 เรียนวันที่  10 , 17 , 24 และ 31 เป็นวันสุดท้าย 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตารางเปิดเรียน ตุลาคม 2557 

- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนตุลาคม 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียน

Speaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
18 ต.ค.57


 
   เสาร์   


 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว 
จบ 20 ธ.ค.57


 

ราคาพิเศษ
5,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันเสาร์,  (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

***
เดือน ตุลาคม  เรียนวันที่  18 และ 25

     เดือน พฤศจิกายน เรียนวันที่ 1 , 8 , 15 , 22 และ 29 
      
     เดือน ธันวาคม  เรียนวันที่ 6 , 13 และ 20 เป็นวันสุดท้าย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเปิดเรียน สิงหาคม 2557 

- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนสิงหาคม 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียนSpeaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
 24 ส.ค.57


 
   อาทิตย์   


 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว 
จบ 26 ต.ค.57


 

ราคาพิเศษ
5,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันอาทิตย์,  (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

***
เดือน สิงหาคม  เรียนวันที่  24 และ 31

     เดือน กันยายน เรียนวันที่ 7 , 14 , 21  และ 28 
      
     เดือน ตุลาคม  เรียนวันที่ 5 , 12 , 19  และ 26 เป็นวันสุดท้าย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเปิดเรียน มิถุนายน 2557 

- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนมิถุนายน 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียนSpeaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
7 มิ.ย.57


 
   เสาร์   


 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว

 
จบ 9 ส.ค.57


 

ราคาพิเศษ
5,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันเสาร์,  (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

***
เดือน มิถุนายน เรียนวันที่  7 , 14 , 21 และ 28

     เดือน กรกฎาคม เรียนวันที่ 5 , 12 , 19  และ 26 
     
     เดือน สิงหาคม  เรียนวันที่ 2 และ 9 เป็นวันสุดท้าย


- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนมิถุนายน 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียนSpeaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
8 มิ.ย.57


 
   อาทิตย์   


 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว

 
จบ 10 ส.ค.57


 

ราคาพิเศษ
5,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันอาทิตย์,  (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

***
เดือน มิถุนายน เรียนวันที่  8 , 15 , 22 และ 29

     เดือน กรกฎาคม เรียนวันที่ 6 , 13 , 20  และ 27 
     
     เดือน สิงหาคม  เรียนวันที่ 3 และ 10 เป็นวันสุดท้าย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเปิดเรียน เมษายน 2557 ปิดรับสมัครแล้ว

- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนเมษายน 57 )

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียนSpeaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
26 เม.ย.57


 
   เสาร์   


 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว

 
จบ 28 มิ.ย.57


 

ราคาพิเศษ
5,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันเสาร์,  (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

***
เดือน เมษายน เรียนวันที่  26 

     เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 3 , 10 , 17 , 24  และ 31 
     
     เดือน มิถุนายน  เรียนวันที่ 7 , 14 , 21 , และ 28 เป็นวันสุดท้าย


- สาขา BTS ราชเทวี ( คอร์สใหม่เปิด เดือนเมษายน 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียนSpeaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
27 เม.ย.57


 
   อาทิตย์   


 
18.30 - 20.30

ปิดรับสมัครแล้ว

 
จบ 29 มิ.ย.57


 

ราคาพิเศษ
7,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันอาทิตย์,  (รอบเย็น เวลา 18.30 - 20.30 น. / วันละ 2 ช.ม.)

***
เดือน เมษายน เรียนวันที่  27 

     เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 4 , 11 , 18 , และ 25  
     
     เดือน มิถุนายน  เรียนวันที่  1 , 8 , 15 , 22 , และ 29 

     เดือน กรกฎาคม  เรียนวันที่  6 , 13 , 20 , และ 27

     เดือน  สิงหาคม  เรัยนวันที่  3 เป็นวันสุดท้าย


ตารางเปิดเรียน มีนาคม 2557 

- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนมีนาคม 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียนSpeaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

วัยมัธยม 3 คนเท่านั้น

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
 
22 มี.ค.57


 
   เสาร์   


 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว


 
จบ 24 พ.ค.57


 

ราคาพิเศษ
4,900
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันเสาร์,  (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** 
เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 22 และ 29 

     เดือน เมษายน เรียนวันที่ 5 , 12 , 19 และ  26 

    เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 3 , 10 , 17 และ 24 เป็นวันสุดท้าย 


 - สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนมีนาคม 57 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียน


Speaking Development + Writing 

(สนทนาภาษาอังกฤษ การพัฒนาการพูดหรือเขียน
ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)


( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่พอสนทนา ตอบโต้กับชาวต่างชาติได้บ้าง     
แต่มีปัญหาเรื่องการพูดหรือเขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ต้องการแก้ไขเรื่อง Tenses  
 
23 มี.ค.57


 
อาทิตย์
          

 
13.00 - 16.00

ปิดรับสมัครแล้ว

 


จบ 1 มิ.ย.57    

 
5,900  
              
 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing ทุกวันอาทิตย์ (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** 
เดือน มีนาคม เรียนวันที่  23  และ 30

      เดือน เมษายน เรียนวันที่ 6 ,  20  และ 27 (หยุดวันที่ 13)
 
      เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 4 , 11 , 18 , 25 และ 1 มิถุนายน  เป็นวันสุดท้าย   Promotion เดือน ธันวาคม 2556  

โปรแกรม Class กลุ่ม

*** เปิด class ใหม่ สาขาเซนต์คาเบรียล (ซอยสามเสน 9 ) และ BTS  ราชเทวี***

(สามารถ update ตารางเรียนใหม่ได้เรื่อย ๆ นะคะ)


ตารางเปิดเรียน ธันวาคม 2556 


1.สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนธันวาคม 56 และ กุมภาพันธ์ 57 )

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียน


Speaking Development + Writing

(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)

( 30 ช.ม.) 

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

 

7 ธ.ค.

 
เสาร์
(รอบเช้า)

 


9.00 - 12.00

ปิดรับสมัครแล้ว
 
จบ 15 ก.พ. 57
 
 5,900 บาท


 
 

Speaking Intermediate

(การพัฒนาการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับกลาง)

(30 ช.ม.) 

- เหมาะสำหรับผู้ที่พอสนทนาภาษาอังกฤษได้และต้องการ

พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

 
22 ก.พ.

 
เสาร์
(รอบเช้า)


 
9.00-12.00

ปิดรับสมัครแล้ว
 
จบ 3 พ.ค. 57

 
5,900 บาท


 
 

 *** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***


*** ตารางเรียนใหม่ เดือนธันวาคม 2556  ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing  วันเสาร์ (รอบเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** เดือน ธันวาคม เริ่มเรียนวันที่  7 , 14 , 21  และ 28

      เดือน มกราคม เรียนวันที่ 4 , 11 , 18 และ 25

      เดือน กุมภาพันธ์  เรียนวันที่ 1 , 8 และ 15  เป็นวันสุดท้าย


*** ตารางเรียนใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Intermediate วันเสาร์ (รอบเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** เดือน กุมภาพันธ์ เริ่มเรียนวันที่   22

      เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 1 , 8 , 15 , 22  และ 29

      เดือน เมษายน  เรียนวันที่ 5 , 19 และ 26  
(หยุด 12 เมษายน )
     
      เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 3 เป็นวันสุดท้าย
 

2. สาขา BTS ราชเทวี ( คอร์สเปิด เดือน ธันวาคม 2556 )

คอร์ส

เปิดเรียน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ค่าเรียน


Essential Everyday + Speaking Development

(การสนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและเขียน

(วัยทำงาน + นักศึกษา)

( 30 ช.ม.)

 - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

 
7 ธ.ค. 56

 
เสาร์
(รอบบ่าย)13.00 - 15.00 

ปิดรับสมัครแล้ว

 
จบ 15 มี.ค. 57

 
7,900 บาท


 
 
*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

 

*** ตารางเรียนใหม่ เดือนธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557 ***

- ตารางเรียน คอร์ส Essential + Speaking Development  วันเสาร์ (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

*** เดือน ธันวาคม เริ่มเรียนวันที่  7 , 14 , 21  และ 28

      เดือน มกราคม เรียนวันที่ 4 , 11 , 18 และ 25

      เดือน กุมภาพันธ์  เรียนวันที่ 1 , 8 ,15  และ 22

      เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 1 , 8  และ 15 เป็นวันสุดท้าย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 รายละเอียดการเรียนดังนี้ : 

- เลือกเรียนตามวัน-เวลา ข้างบน 

-  คอร์ส Essential Everyday + Speaking Development เหมาะกับคนที่ยังฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจ ยังพูดไม่ค่อยได้ 
   คอร์สนี้เน้นกระตุ้นการสนทนาเป็นหลัก 70 เปอร์เซนต์ และ การอ่าน-เขียน 30 เปอร์เซนต์ค่ะ

- คอร์ส Speaking Development + Writing เหมาะกับคนที่พอฟังออก พูดได้ ต้องการพัฒนาการพูดและการเขียนให้ดียิ่งขึ้น
  คอร์สนี้เน้นการอ่าน-เขียน 50 เปอร์เซนต์ และ การสนทนา 50 เปอร์เซนต์ค่ะ

- Class ละไม่เกิน 5-7 คน

- เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติผู้ชำนาญการด้านการสอนโดยเฉพาะ
   รับรองไม่มีเครียด จะมีก็แต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการเรียนการสอนค่ะ 

- นักเรียนทุกคนจะได้สัมผัสการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด 
   ได้ฝึกทักษะสนทนาโต้ตอบทุกคน ไม่ต้องกังวลเรื่องเขินอาย
    ก้าวเข้ามาพิสูจน์กันเลยค่ะ


** ด่วน ! รับสมัครจำนวนจำกัด  รีบ ๆ หน่อยนะคะ แล้วเจอกันค่ะGoogle+
 


บ้าน English Camp Tour : : Tel. 02 6689505 , 089 4430047 : สาขา เซนต์คาเบรียล (ซอย สามเสน 9) และ สาขา BTS ราชเทวี