เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ แบบกลุ่ม 3 คน  

คอร์สนี้จะเป็นการเรียนแบบระยะสั้น ๆ เรียนทั้งหมด 16 ชั่วโมง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

     - ผู้ที่ต้องการทดลองเรียนเบื้องต้น กับทาง English Camp Tour เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิธีการเรียนการสอนของเรา

     - ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ ในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม   ***

ตารางเปิดเรียน  2563

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด 2563) เปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.) 
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟู
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

25 ต.ค. 63

ทุกวันอาทิตย์ 15.00 - 17.00 น. **ไม่เกิน 3 เดือน**

ปกติราคา 
6,900/คน
ลดพิเศษเหลือ
!!! 3,900/คน !!!

 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

 

 


 

 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม   ***

ตารางเปิดเรียน  2562

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด 2562) ปิดรับสมัครแล้ว 

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.) 
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟู
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

16 มี.ค. 62

ทุกวันอาทิตย์ 15.00 - 17.00 น. **ไม่เกิน 3 เดือน**

ปกติราคา 
6,900/คน
ลดพิเศษเหลือ
!!! 5,900/คน !!!

 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

 

 


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม   ***

ตารางเปิดเรียน  2561

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด 2561) ปิดรับสมัครแล้ว 

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือฟื้นฟู
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

ผู้เรียนสามารถเลือกเองได้

ผู้เรียนเป็นผู้กำหนด ผู้เรียนสามารถเลือกเองได้ **ไม่เกิน 3 เดือน**

ปกติราคา
6,900/คน
ลดพิเศษเหลือ
!!! 5,900/คน !!!

 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

 

 


 *** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2560

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนกุมภาพันธ์ 2560) ปิดรับสมัครแล้ว 

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนา
หรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

13 ก.พ.60

จันทร์,พุธ

13.00 - 15.00

จบ 8 มี.ค.60

ปกติราคา
6,900/คน
ลดพิเศษเหลือ
!!! 5,900/คน !!!

 

14 ก.พ.60 อังคาร,พฤหัส 13.00 - 15.00 จบ 9 มี.ค.60
14 ก.พ.60 อังคาร,ศุกร์ 18.00 - 20.00 จบ 10 มี.ค.60
18 ก.พ.60 เสาร์ 15.00 - 17.00 จบ 8 เม.ย.60

 *** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันจันทร์ วันพุธ (รอบ เวลา 13.00 - 15.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

สำหรับรอบวันจันทร์ ,พุธ เดือน กุมภาพันธ์ เรียนวันที่ 13,15,20,22,27

เดือนมีนาคม เรียนวันที่ 1,6 และ 8 เป็นวันสุดท้าย

 

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันอังคาร วันพฤหัสบดี (รอบ เวลา 13.00 - 15.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

สำหรับรอบ วันอังคาร, พฤหัส เดือน กุมภาพันธ์ เรียนวันที่ 14,16,21,23,28

เดือนมีนาคม เรียน 2,7 และ 9 เป็นวันสุดท้าย

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันอังคาร วันศุกร์ (รอบ เวลา 18.00 - 20.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

สำหรับรอบวันอังคาร ,ศุกร์ เดือน กุมภาพันธ์ เรียนวันที่ 14,17,21,24,28

เดือนมีนาคม เรียนวันที่ 3,7 และ 10 เป็นวันสุดท้าย

 

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันเสาร์ (รอบ เวลา 15.00 - 17.00 น. / วันละ 2 ซ.ม)

สำหรับรอบวันเสาร์ เดือน กุมภาพันธ์ เรียนวันที่ 18,25

เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 4,11,18,25

เดือน เมษายน เรียนวันที่ 1 และ 8 เป็นวันสุดท้าย *** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน กรกฎาคม 2559

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนกรกฎาคม 2559 ) ปิดรับสมัครแล้ว 

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนา
หรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้นและพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

30 มิ.ย.59

พฤหัส,ศุกร์

13.00 - 15.00

จบ 22 ก.ค.59

ปกติราคา
6,900/คน
ลดพิเศษเหลือ
!!! 5,900/คน !!! 

4 ก.ค.59 จันทร์,อังคาร 13.00 - 15.00 จบ 26 ก.ค.59
2 ก.ค.59 เสาร์ 3.30 - 5.30 จบ 20 ส.ค

 *** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ (รอบ เวลา 13.00 - 15.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

สำหรับรอบวันพฤหัส ,ศุกร์ เดือน กรกฎาคม เรียนวันที่ 30 มิ.ย.,1,7,8,14,15,21 และ 22 เป็นวันสุดท้าย

สำหรับรอบวันจันทร์ ,อังคาร เดือน กรกฎาคม เรียนวันที่ 4,5,11,12,18,19,25 และ 26 เป็นวันสุดท้าย

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันเสาร์ (รอบ เวลา 3.30 - 5.30 น. / วันละ 2 ซ.ม)

สำหรับรอบวันเสาร์ เดือน กรกฎาคม เรียนวันที่ 2,9,16,23,30

เดือน สิงหาคม เรียนวันที่ 6,13, และ 20 เป็นวันสุดท้าย


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน มีนาคม 2559

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนมีนาคม 2559 ) ปิดรับสมัครแล้ว 

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนา
หรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้นและพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

28 มี.ค.59

จันทร์,อังคาร

พฤหัส,ศุกร์

11.00 - 13.00

13.00 - 15.00

15.00 - 17.00

จบ 8 เม.ย. 59

ราคาพิเศษ
6,900/คน

 

 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ (รอบ เวลา 13.00 - 15.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 28,29 และ 31

เดือน เมษายน เรียนวันที่ 1,4,5,7 และ 8 เป็นวันสุดท้าย


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน มีนาคม 2559

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนมีนาคม 2559 ) ปิดรับสมัครแล้ว

 

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนา
หรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้นและพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

14 มี.ค.59

จันทร์,อังคาร

พฤหัส,ศุกร์

11.00 - 13.00

13.00 - 15.00

15.00 - 17.00

จบ 25 มี.ค.59

ราคาพิเศษ
6,900/คน

 

 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ (รอบ เวลา 13.00 - 15.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 14,15,17,18,21,22,24 และ 25 เป็นวันสุดท้าย


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน ตุลาคม 2558

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนตุลาคม 58 ) ปิดรับสมัครแล้ว

 

คอร์ส

เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา

ค่าเรียน

Essential Everyday
(การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน )
( 16 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนา
หรือฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้นและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

1 ต.ค.58

พฤหัส,ศุกร์

11.00 - 13.00

จบ 23 ต.ค.58

ราคาพิเศษ
6,900/คน

 

5 ต.ค.58 จันทร์,อังคาร 11.00 - 13.00 จบ 27 ต.ค.58

 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (รอบ เวลา 11.00 - 13.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

เดือน ตุลาคม เรียนวันที่ 1,2,8,9,15,16,22 และ 23 เป็นวันสุดท้าย

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday วันจันทร์ และวันอังคาร (รอบ เวลา 11.00 - 13.00 น. / วันละ 2 ช.ม.)

เดือน ตุลาคม เรียนวันที่ 5,6,12,13,19,20,26 และ 27 เป็นวันสุดท้าย 


 

รายละเอียดการเรียนดังนี้


     - ผู้เรียนสามารถเลือก วัน เวลาเรียนที่สะดวกได้ ตามตารางเรียนด้านบนค่ะ

     - คอร์ส Essential Everyday เหมาะกับคนที่ยังฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจ ยังพูดไม่ค่อยได้ คอร์สนี้เน้นกระตุ้นการสนทนาเป็นหลัก 80% และ การอ่าน-เขียน 20% ค่ะ

     - Class Private เรียน 3 คน เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว

     - เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติผู้ชำนาญการด้านการสอนโดยเฉพาะ รับรองไม่มีเครียด จะมีก็แต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการเรียนการสอนค่ะ

     - นักเรียนทุกคนจะได้สัมผัสการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ได้ฝึกทักษะสนทนาโต้ตอบทุกคน ไม่ต้องกังวลเรื่องเขินอาย ก้าวเข้ามาพิสูจน์กันเลยค่ะ

***ด่วน ! รับสมัครจำนวนจำกัด รีบ ๆ หน่อยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ***